wissen.de
Total votes: 19
LEXIKON

Sextnt

Geometrie
6. Teil eines Kreises, Sektor von 60°.
Total votes: 19