wissen.de
Total votes: 43
WAHRIG FREMDWöRTERLEXIKON

Theobroma

Theo|bro|ma
n.; s od. ; unz.; Bot.
Kakaobaum
[< grch. theos »Gott« + broma »Speise, Nahrung«]
Total votes: 43