wissen.de
Total votes: 22
WAHRIG SYNONYMWöRTERBUCH

Zechtour

Kneipenbummel, Kneipentour; ugs.: Bierreise, Tournee, Sause, Sauftour
Total votes: 22