28.11.2013
You voted 1. Total votes: 15

Antisepsis

An|ti|sp|sis
f.; ; unz.; Med.
Abtötung von Krankheitserregern; oV Antiseptik
[< Anti + Sepsis]