wissen.de
You voted 1. Total votes: 17
LEXIKON

Zaragoza

[
θaraˈgɔθa
]
spanische Stadt, Saragossa.
You voted 1. Total votes: 17