wissen.de
You voted 1. Total votes: 74
LEXIKON

Wirklichkeitsform

Indikativ
You voted 1. Total votes: 74