wissen.de
You voted 5. Total votes: 36
LEXIKON

Output

[
ˈautput; englisch
]
You voted 5. Total votes: 36