wissen.de
LEXIKON

Mrus

Thomas, englischer Lordkanzler, More, Sir Thomas.
You voted 5. Total votes: 46
You voted 5. Total votes: 46