wissen.de
LEXIKON

Mrus

Thomas, englischer Lordkanzler, More, Sir Thomas.
Total votes: 40
Total votes: 40