wissen.de
LEXIKON

Mrus

Thomas, englischer Lordkanzler, More, Sir Thomas.
You voted 2. Total votes: 47
You voted 2. Total votes: 47