wissen.de
LEXIKON

Mrus

Thomas, englischer Lordkanzler, More, Sir Thomas.
You voted 4. Total votes: 45
You voted 4. Total votes: 45