wissen.de
You voted 5. Total votes: 70
LEXIKON

kcal

Kurzzeichen für Kilokalorie; Kalorie.
You voted 5. Total votes: 70