wissen.de
You voted 4. Total votes: 69
LEXIKON

kcal

Kurzzeichen für Kilokalorie; Kalorie.
You voted 4. Total votes: 69