wissen.de
You voted 5. Total votes: 32
LEXIKON

Glasgow Rangers

[ˈgla:sgɔu ˈrɛinʒəz]
You voted 5. Total votes: 32