wissen.de
You voted 1. Total votes: 38
LEXIKON

Einheitskreis

Kreis mit dem Radius 1; Umfang 2π= 6,283 ...
You voted 1. Total votes: 38