wissen.de
You voted 4. Total votes: 35
LEXIKON

Einheitskreis

Kreis mit dem Radius 1; Umfang 2π= 6,283 ...
You voted 4. Total votes: 35