wissen.de
Total votes: 38
LEXIKON

Einheitskreis

Kreis mit dem Radius 1; Umfang 2π= 6,283 ...
Total votes: 38