wissen.de
Total votes: 12
LEXIKON

Delannoy

[
dəlaˈnwa
]
Total votes: 12