wissen.de
You voted 4. Total votes: 61
LEXIKON

Bergkristall

Kristall
Kristall
Bergkristall; große Bergkristallstufe
ein Halbedelstein, Quarz.
You voted 4. Total votes: 61