wissen.de
You voted 2. Total votes: 62
LEXIKON

Bergkristall

Kristall
Kristall
Bergkristall; große Bergkristallstufe
ein Halbedelstein, Quarz.
You voted 2. Total votes: 62