wissen.de
You voted 4. Total votes: 37
WAHRIG FREMDWöRTERLEXIKON

Zerat

Ze|rat
n.; (e)s, e; Pharm.
mit Wachs zubereitetes Arzneimittel
[< lat. ceratus »mit Wachs überzogen«; zu cera »Wachs«]
You voted 4. Total votes: 37