wissen.de
Total votes: 40
WAHRIG FREMDWöRTERLEXIKON

Tope

To|pe
f.; , n
= Stupa
[Hindi, vielleicht < Sanskrit stupa]
Total votes: 40