wissen.de
Total votes: 74
WAHRIG FREMDWöRTERLEXIKON

Tonika

To|ni|ka
f.; , ni|ken; Musik
Grundton einer Tonleiter
[< ital. tonica »Grundton«]
Total votes: 74