wissen.de
You voted 5. Total votes: 6
WAHRIG FREMDWöRTERLEXIKON

Terrororganisation

Tr|ror|or|ga|ni|sa|ti|on
f.; , en
terroristische Organisation
You voted 5. Total votes: 6