wissen.de
Total votes: 0
WAHRIG FREMDWöRTERLEXIKON

Terrororganisation

Tr|ror|or|ga|ni|sa|ti|on
f.; , en
terroristische Organisation
Total votes: 0