wissen.de
You voted 3. Total votes: 7
WAHRIG FREMDWöRTERLEXIKON

Terrororganisation

Tr|ror|or|ga|ni|sa|ti|on
f.; , en
terroristische Organisation
You voted 3. Total votes: 7