wissen.de
Total votes: 0
WAHRIG FREMDWöRTERLEXIKON

Seising

Sei|sing
n.; s, e; Seew.
= Zeising
Total votes: 0