wissen.de
Total votes: 12
WAHRIG FREMDWöRTERLEXIKON

Scylla

Scyl|la
[stsla] f.; ; unz.; grch. Myth.
= Skylla
Total votes: 12