wissen.de
Total votes: 47
WAHRIG FREMDWöRTERLEXIKON

Protozoon

Pro|to|zo|on
n.; s, zo|en; Zool.
einzelliges Tier; Ggs Metazoon
[< Proto + Zoon]
Total votes: 47