wissen.de
You voted 3. Total votes: 42
WAHRIG FREMDWöRTERLEXIKON

Protonensynchrotron

Pro|to|nen|syn|chro|t|ron
[kro] n.; s, e; Physik
Gerät zum Beschleunigen von Protonen
You voted 3. Total votes: 42