wissen.de
Total votes: 20
WAHRIG FREMDWöRTERLEXIKON

Protestantin

Pro|tes|tn|tin
f.; , tin|nen; Theol.
Angehörige der protestant. Kirche
Total votes: 20