wissen.de
Total votes: 6
WAHRIG FREMDWöRTERLEXIKON

Pistolero

Pis|to|le|ro
m.; s, s; umg.
Revolverheld
[span.]
Total votes: 6