wissen.de
Total votes: 40
WAHRIG FREMDWöRTERLEXIKON

pikobello

pi|ko|bl|lo
Adj.; undekl.; meist adv.; umg.
= picobello
Total votes: 40