wissen.de
Total votes: 17
WAHRIG FREMDWöRTERLEXIKON

photochrom

pho|to|chrom
[kro:m] Adj.; Physik; Optik
= phototrop; oV fotochrom
Total votes: 17