wissen.de
You voted 1. Total votes: 33
WAHRIG FREMDWöRTERLEXIKON

Peritonitis

Pe|ri|to|ni|tis
f.; , ti|den; Anat.
Bauchfellentzündung
[< grch. peritonaion »Bauchfell« + itis]
You voted 1. Total votes: 33