wissen.de
Total votes: 16
WAHRIG FREMDWöRTERLEXIKON

Periphrase

Pe|ri|phra|se
f.; , n; Rhet.
Umschreibung (eines Begriffes)
[< grch. periphrasis < peri + phrasis »Ausdruck«]
Total votes: 16