wissen.de
Total votes: 0
WAHRIG FREMDWöRTERLEXIKON

Periarthritis

Pe|ri|ar|th|ri|tis
f.; , ti|den; Med.
Entzündung der gelenkumgebenden Teile
[< Peri + Arthritis]
Total votes: 0