wissen.de
You voted 4. Total votes: 19
WAHRIG FREMDWöRTERLEXIKON

Pasteurisation

Pas|teu|ri|sa|ti|on
[] f.; ; unz.
= Pasteurisierung
You voted 4. Total votes: 19