wissen.de
You voted 5. Total votes: 16
WAHRIG FREMDWöRTERLEXIKON

Pasteurisation

Pas|teu|ri|sa|ti|on
[] f.; ; unz.
= Pasteurisierung
You voted 5. Total votes: 16