wissen.de
Total votes: 51
WAHRIG FREMDWöRTERLEXIKON

pantophag

pan|to|phag
Adj.
= omnivor; Ggs monophag
[< panto + phag]
Total votes: 51