wissen.de
Total votes: 18
WAHRIG FREMDWöRTERLEXIKON

myelo..., Myelo...

my|e|lo, My|e|lo
vor Vokalen myel, Myel in Zus.
Rückenmark, Mark
[< grch. myelos »Mark«]
Total votes: 18