wissen.de
You voted 4. Total votes: 17
WAHRIG FREMDWöRTERLEXIKON

Metallophon

Me|tal|lo|phon
n.; s, e; Musik
oV Metallofon
1 i. w. S.
Idiophon aus Metall
2 i. e. S.
xylophonähnl. Instrument mit Metallstäben
[< Metall + grch. phone »Stimme, Ton«]
You voted 4. Total votes: 17