wissen.de
Total votes: 10
WAHRIG FREMDWöRTERLEXIKON

Lexikostatistik

L|xi|ko|sta|tis|tik
f.; ; unz.
= Glottochronologie
Total votes: 10