wissen.de
Total votes: 35
WAHRIG FREMDWöRTERLEXIKON

Lexikograph

Le|xi|ko|graph
m.; en, en; Sprachw.
Verfasser, Bearbeiter eines Lexikons od. Wörterbuches; oV Lexikograf
Total votes: 35