wissen.de
Total votes: 47
WAHRIG FREMDWöRTERLEXIKON

Kontinuo

Kon|ti|nuo
m.; s, s; Musik
= Continuo
Total votes: 47