wissen.de
Total votes: 3
WAHRIG FREMDWöRTERLEXIKON

Klassifikator

Klas|si|fi|ka|tor
m.; s, to|ren
Bearbeiter eines Sachkatalogs
Total votes: 3