wissen.de
Total votes: 24
WAHRIG FREMDWöRTERLEXIKON

Impasto

Im|ps|to
n.; s, s od. ps|ti; Mal.
dicker Farbenauftrag
[< ital. pasta »Teig«]
Total votes: 24