wissen.de
You voted 1. Total votes: 12
WAHRIG FREMDWöRTERLEXIKON

Hausa

Hau|sa
m.; ,
= Haussa
You voted 1. Total votes: 12