wissen.de
Total votes: 4
WAHRIG FREMDWöRTERLEXIKON

Expektorans

Ex|pk|to|rans
n.; , rn|ti|en od. rn|tia; Pharm.
= Expektorantium
Total votes: 4