wissen.de
You voted 4. Total votes: 63
WAHRIG FREMDWöRTERLEXIKON

Chronometrie

Chro|no|me|t|rie
[kro] f.; , n
Zeitmessung
You voted 4. Total votes: 63