wissen.de
You voted 1. Total votes: 72
WAHRIG FREMDWöRTERLEXIKON

Chronometrie

Chro|no|me|t|rie
[kro] f.; , n
Zeitmessung
You voted 1. Total votes: 72